Gemeente Leiderdorp

Woonvisie : Gewoon lekker wonen tussen stad en Groene Hart is op 4 februari 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

Daarmee bepaalde de raad dat er in Leiderdorp tot 2020 nog een kleine 750 woningen gebouwd zouden moeten worden, vooral voor (jonge) starters en ouderen.