Huurdersbelangen

De Nederlandse wet stelt eisen, waaraan het overleg tussen huurder en verhuurder voldaan moet worden. Aangezien Rijnhart Wonen (RhW) een stichting is, is en blijft het bestaan van een onafhankelijke huurdersvereniging, zoals de HBOL, een vereiste.

De HBOL is voor de Leiderdorpse huurders, volgens de Wet Overleg Huurder – Verhuurder (Wohv), de vereniging die voor haar leden en huurders van Rijnhart Wonen de belangen behartigt. In 2017 is de Wet op het Overleg Huurder – Verhuurder doorgevoerd.

Rijnhart Wonen is ook minimaal één keer per jaar verplicht overleg te voeren respectievelijk te communiceren met de bestaande Bewonerscommissies over hun complex of directe woonomgeving.

HBOL ondersteunt de Bewonerscommissies hierbij, indien zij dit wensen  hen in bepaalde situaties vertegenwoordigt.

HBOL probeert daarom zoveel mogelijk huurders te stimuleren om Bewonerscommissies in het leven te roepen.