Overzicht bewonerscommissies

Hieronder vindt u de lijst met alle bewonerscommissies, deze zijn per wijk/buurt opgedeeld. Van elke bewonerscommissie is aangegeven wie er in deze bewonerscommissie zit en welke complexen worden vertegenwoordigd.

 • BC Het Doeskwartier
 • BC Doesplant
 • BC Hoogmadeseweg
 • BC Leyhof – Burchtplein
 • BC Leyhof – ‘t Vierkant
 • BC N&O Schans
 • BC Simon Ouwerkerkstraat
 • BC Het Slakkenhuis
 • BC De Ommedijk
 • BC flat Langendijk
 • BC Het Keerpunt
 • BC Pinksterbloem

BC Pinksterbloem
Deze woningen worden in het komende jaar afgebroken. Nu wonen er huurders met korte termijn contract
Pinksterbloem heeft 56 woningen.

BC Het Keerpunt
Voorzitter: Mw. A. Dutour-Geerling

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC flat Langendijk
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

BC De Ommedijk
Deze commissie heeft zich in 2018 opgeheven. Heeft u interesse om een nieuwe commissie te beginnen?

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC Het Slakkenhuis
Deze Bewonerscommissie heeft op dit moment geen actieve leden.
Heeft u interesse om een nieuwe commissie te beginnen?

BC Simon Ouwerkerkstraat
Deze commissie heeft zich in 2018 opgeheven. Heeft u interesse om een nieuwe commissie te beginnen?

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC N&O Schans
Voorzitter:
Secretaris: A. Bos
Penningmeester: A. Bos

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC Leyhof – ’t Vierkant
Voorzitter:
Penningmeester: H. van Laar

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC Leyhof – Burchtplein e.o.
Deze Bewonerscommissie heeft op dit moment geen actieve leden.
Wilt u een nieuw lid worden van deze Bewonerscommissie?

BC Hoogmadeseweg

Deze Bewonerscommissie heeft op dit moment geen actieve leden.
Heeft U interesse om een nieuw lid te worden van deze Bewonerscommissie?

Mocht u interesse hebben meldt u aan bij bestuur@hbol.nl