Overzicht bewonerscommissies

Hieronder vindt u de lijst met alle bewonerscommissies, deze zijn per wijk/buurt opgedeeld. Van elke bewonerscommissie is aangegeven wie er in deze bewonerscommissie zit en welke complexen worden vertegenwoordigd.

 • BC Het Doeskwartier
 • BC Doesplant
 • BC Hoogmadeseweg
 • BC Leyhof – Burchtplein
 • BC Leyhof – ‘t Vierkant
 • BC N&O Schans
 • BC Simon Ouwerkerkstraat
 • BC Het Slakkenhuis
 • BC De Ommedijk
 • BC flat Langendijk
 • BC Het Keerpunt
 • BC Pinksterbloem

BC Pinksterbloem
Samenstelling Bestuur:
Voorzitter: Mw. N. van der Wal
Lid:
Lid:
Pinksterbloem heeft 56 woningen.
Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC Het Keerpunt
Samenstelling
Voorzitter: Mw. A. Dutour-Geerling

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC flat Langendijk
Samenstelling Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

BC De Ommedijk
Voorzitter: T. van der Horst
Secretaris /Penningm. Mw. W.C.J.J. Overdijk, Mw. M.C. Mol-Hommert
Leden: Mw. B. v.d. Wolk-Vonk, Dhr. J. Groen, Dhr. J. de Vos, Mw. I. Hofman

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC Het Slakkenhuis
Deze Bewonerscommissie heeft op dit moment geen actieve leden.
Wilt u lid worden van deze Bewonerscommissie?

BC Simon Ouwerkerkstraat
Voorzitter: H. Bovendeert
Secretaris:
Penningmeester:

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC N&O Schans
Voorzitter: W. Meester
Secretaris: A. Bos
Penningmeester: A. Bos

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC Leyhof – ’t Vierkant
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester: H. van Laar

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC Leyhof – Burchtplein e.o.
Bestuur Deze Bewonerscommissie heeft op dit moment geen actieve leden.
Wilt u lid worden van deze Bewonerscommissie?

BC Hoogmadeseweg
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Adviseur: Dhr. N.A. Hollebeek

Deze Bewonerscommissie heeft op dit moment geen actieve leden.
Wilt u lid worden van deze Bewonerscommissie?
Mocht u interesse hebben meldt u aan bij bestuur@hbol.nl