Welkom bij HBOL

Huurders Belangen Organisatie Leiderdorp (HBOL) behartigt in algemene zin de belangen van de huurders van Rijnhart Wonen.

Woongenot, Woonkwaliteit en Leefbaarheid zijn de kernwaarden van onze organisatie. Dit betekent dat alles wat hieraan afbreuk doet, onze aandacht en zorg verdient


MEDEDELINGEN
In verband met de Corona crisis is ons kantoor tijdelijk gesloten. Uw vragen kunt u inspreken op ons antwoordapparaat 071 5420496 of per e-mail sturen naar bestuur@hbol.nl. Wij zullen u zo snel mogelijk beantwoorden.

Reactie aan Rijnhart Wonen

Zoals met elkaar besproken in de vergadering van 4 maart jl. vindt u hierbij een voorbeeldbrief voor de reactie aan Rijnhart Wonen over het beëindigen van de samenwerking met HBOL.

Nieuws van HBOL

 • Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

  22 juli 2020 Er zijn steeds meer huurders bij een woningcorporatie met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding te betalen. In 2017 was dit landelijk gezien 12% van de huurders. In 2018 steeg dit percentage naa...

  Lees meer »
 • Tijdelijke huurverlaging voor meer financiële ruimte

  6 juli 2020 Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het mogelijk om huren tijdelijk te verlagen. Daarnaast neemt de minister maatregelen om starters, lage- en middeninkomens meer kans te geven op een woning binnen hun financiële mogelijkheden. De m...

  Lees meer »
 • Wetsvoorstel sluit alleenstaanden uit van sociale huur

  7 juli 2020 Als het aan het kabinet ligt komen 140.000 woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, terwijl ze met hun inkomen nauwelijks een alternatief hebben. Dat is volgens Aedes en de Woonbond het gevolg van het verlagen van de toewijzingsgrens voo...

  Lees meer »