BC De Ommedijk

bc_ommedijkBestuur

Voorzitter: T. van der Horst
Secretaris /Penningm. Mw. W.C.J.J. Overdijk, Mw. M.C. Mol-Hommert
Leden: Mw. B. v.d. Wolk-Vonk, Dhr. J. Groen, Dhr. J. de Vos, Mw. I. Hofman

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl