BC Leyhof – ’t Vierkant

Bestuur

Voorzitter: R. Karstens
Secretaris: Ch. Gijzenij
Penningmeester: H. van Laar

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl