Regeling huurverlaging bureaucratisch en ontoereikend

Huurders die een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging kregen en daarna te maken krijgen met inkomensdaling kunnen huurverlaging krijgen. De regeling die daarvoor moet zorgen is volgens de Woonbond bureaucratisch en ontoereikend.
De regeling houdt in dat de huurder eerst een schriftelijk voorstel tot huurverlaging moet doen bij zijn verhuurder. Hij moet verzoeken de meest recente extra huurverhoging ongedaan te maken, ingaande twee maanden na dagtekening verzoek. De huurder moet ook bewijzen dat het inkomen is gedaald. Met loonstroken of uitkeringsspecificaties. En met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen.

Bureaucratische ellende

De bureaucratische ellende begint als de verhuurder niet bereid blijkt de bewijsstukken te accepteren. Volgens wettelijke regels zijn verhuurders dit niet verplicht. De huurder moet dan naar de Huurcommissie. De procedure daar vereist dat de inkomensdaling wordt bewezen met inkomensverklaringen die nog niet beschikbaar zijn. Het kan tot anderhalf jaar duren voordat de Belastingdienst die verklaringen kan leveren. Tot die tijd kan de huurverlaging nog niet ingaan. In de tussentijd kan de verhuurder weer een nieuwe inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Daartegen moet de huurder dan opnieuw in bezwaar.

Blok: regeling huurverlaging afdoende

Minister Blok schreef onlangs een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de regeling voor huurverlaging evalueert. Hij noemt de regeling ‘afdoende om een redelijke prijscorrectie na inkomensdaling na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) te waarborgen’. In de brief gaat hij in op een enquête onder woningcorporaties, waaruit zou blijken dat die de regeling soepeler toepassen dan wettelijk vereist. Daarmee bedoelt hij dat verhuurders niet altijd verlangen dat de inkomensdaling wordt bewezen met stukken die nog niet leverbaar zijn. De ‘waarborg’ waar Blok het over heeft is dus niet te danken aan wettelijke regels, maar aan goedwillende corporatiemedewerkers.

Woonbond: regeling is ontoereikend

Volgens de Woonbond zorgt de regeling er ook niet voor dat huurders na inkomensdaling weer betaalbaar kunnen wonen. Wie vier jaar op rij extra huurverhoging kreeg, heeft een huur die fors is opgelopen. Dat de meest recente extra huurverhoging wordt teruggedraaid maakt dat maar ten dele goed, want iedere nieuwe huurverhoging tikt bij deze huurders harder aan. Een huurverhoging is altijd een percentage van de huidige huurprijs. 2% van een huur die al tot € 600 is gestegen tikt harder aan dan 2% van een huur die nog steeds € 540 bedraagt. Zo blijven huurders die met een inkomensdaling te maken krijgen nog jaren bloeden voor een wat hoger inkomen in het verleden. Zelfs als zij met succes een beroep op de regeling huurverlaging hebben gedaan.