Indicatie bestedingsruimte corporaties gepubliceerd

Vandaag, 30 mei 2017,  zijn de cijfers gepubliceerd over de bestedingsruimte bij woningcorporaties. De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW).

De IBW geeft aan hoeveel corporaties kunnen investeren in nieuwbouw, woningverbetering en huurmatiging. De genoemde bedragen betreffen geen ‘geld op de plank’. Corporaties zullen vaak extra geld moeten lenen als ze de indicatieve bestedingsruimte willen benutten.

De IBW biedt interessante cijfers voor huurdersorganisaties. Zij kunnen zien hoeveel hun corporatie kan investeren per thema. Dat is handige informatie in het maken van prestatieafspraken met corporaties en gemeenten, maar ook voor het reguliere overleg met de woningcorporatie. In de IBW staat ook wat de corporaties de komende jaren al gepland hebben op het gebied van nieuwbouw, renovaties en huurverhogingen. Hoeveel woningen willen ze bouwen en hoe hard laten ze de huren gemiddeld stijgen?

Inzicht per gemeente

Via een handige interactieve kaart (externe link) is per gemeente te zien wat de indicatieve bestedingsruimte en de plannen van corporaties in die gemeente zijn.

Bron: Woonbond