Utrecht maakt werk van middenhuurwoningen

Utrecht was de eerste gemeente met zo’n Actieplan. Daardoor is het aantal woningen in het middensegment wel vergroot, maar de kwaliteit laat vaak te wensen over. Het gaat dan om de grootte, en de prijs-kwaliteitverhouding. Het college van B&W stelt nu zowel qua oppervlakte als maximale huurprijs regels voor om de stad ‘duurzaam en gezond’ te houden.

Middenhuur = dure huur

Woonbonddirecteur Ronald Paping heeft in een brief aan het bestuur van Utrecht zijn waardering uitgesproken voor het initiatief: ‘Zolang de landelijke overheid zijn verantwoordelijkheid niet neemt, moet de gemeente kijken hoe ze zelf kan voorkomen dat de extreme schaarste leidt tot onwenselijke toestanden voor Utrechtse burgers.’ Wel tekent Paping hierbij aan dat de term ‘middenhuur’ eigenlijk misleidend is: ‘Een huur boven de liberalisatiegrens is gewoon “dure huur”.’

Aandacht voor betaalbaarheid

De Woonbond wil graag meewerken om het aanbod in het segment woningen met huren tussen € 710 en € 950 te vergroten, maar stelt daarbij wel een aantal ‘harde voorwaarden’: de groei mag niet ten koste gaan van het aantal sociale huurwoningen, en er moet aandacht zijn voor de betaalbaarheid. Te gemakkelijk wordt gedacht dat huishoudens met een inkomen van modaal tot anderhalf keer modaal wel in de vrije, middenhuursector terechtkunnen. Maar steeds meer onderzoek wijst uit dat dit leidt tot huurquotes (deel van het inkomen dat opgaat aan huur) die alsmaar verder de pan uitrijzen.

Liberalisatiegrens naar € 1.000

Volgens de Woonbond is ook op landelijk niveau regelgeving nodig voor het middensegment. De liberalisatiegrens moet naar € 1.000, zodat het puntenstelsel ook hier geldt. Zo staat er een rem op huurverhogingen en kan men bij conflicten naar de huurcommissie stappen. Verder moet de WOZ-waarde minder invloed hebben op het aantal woningpunten. Ook moeten de extra punten voor ‘Blokhokken’ (nieuwbouw kleiner dan 40m2, maar wel verhuurd in de vrije sector) in Amsterdam en Utrecht worden geschrapt. Ten slotte zou ook in de commerciële huursector een regeling moeten komen voor geschillen rond huurcontracten, onderhoud enzovoort, en moet de inspraak van huurders in deze sector worden vergroot. Voor dat laatste zou de gemeente Utrecht zich nog sterker kunnen maken in haar Actieplan, aldus Paping.

Bron: