Woonbond opiniepanel: verduurzaming niet ten koste van woonlasten

16 mei 2018
Nog voor de zomer sluit het kabinet een nieuw Klimaatakkoord. Samen met andere landelijke partijen neemt de Woonbond deel aan zogenaamde ‘Klimaattafels’ over energiebesparing in (huur)woningen. De bond raadpleegde vorige week het opiniepanel middels een digitale enquête.

De Woonbond wil dat het Klimaatakkoord leidt tot afspraken die gebaseerd zijn op draagvlak onder huurders. De Woonbond probeert ervoor te zorgen dat de woonlasten van huurders niet omhoog en het liefst zelfs omlaag gaan. Ruim de helft van de ondervraagde huurders van het opiniepanel geeft aan geen voorkeur te hebben voor huurverlaging of een lagere energierekening zolang de woonlasten maar dalen.
Compensatie voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen geven gemiddeld 12% van hun inkomen uit aan energie. Voor huishoudens met een hoog inkomen is dit gemiddeld 3% . Het is de verwachting dat die verschillen in de toekomst groter gaan worden. Dat komt door stijging van de energiebelasting. Veruit de meeste deelnemende opiniepanelleden (89%) vinden dat er een regeling moet komen om huurders met lage inkomens te helpen.
Subsidies voor verduurzaming

Voor huiseigenaren zijn er steeds meer subsidies beschikbaar voor het verduurzamen van hun woning. Driekwart van de deelnemende huurders vindt dat er ook financiële regelingen voor huurders moeten komen zodat zij zelf hun woning kunnen verduurzamen. Een groot deel geeft zelf ook aan gebruik te gaan maken van een dergelijke financiële regeling. Ook vindt 90% van de deelnemers dat het makkelijker moet worden om verduurzaming af te dwingen bij de verhuurder.
Meedoen aan het Opiniepanel?

Het Opiniepanel bestaat uit bestuursleden van huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond. Zij kunnen zich aanmelden via de nieuwsbrieven voor het ‘Woonbond opiniepanel’ en krijgen dan ongeveer vier keer per jaar een korte vragenlijst toegestuurd.

 

bron: Woonbond