NIEUWS

Vanaf heden kunt u elke woensdagmiddag van 14:00-18:00 uur en elke maandag van 19:30-22:00 uur bij het HBOL kantoor binnenlopen voor vragen over huren en aanverwante zaken.

Op 29 oktober jl. zijn er door de ALV nieuwe bestuursleden gekozen, te weten: Wim Pols, Ingrid Altorf & Richard Mook. Er heeft zich tevens een nieuw bestuurslid gemeld: Ingrid Jansen. Zij zal – tot zij door de ALV gekozen wordt – als aspirant bestuurslid fungeren. Het eerdere bestuur zal de komende maanden de nieuwe bestuursleden inwerken en bijstaan waar nodig. Daarna zullen de ‘oude’ bestuursleden officieel aftreden.

Het afgelopen half jaar is de website niet actief bijgehouden. Onze excuses hiervoor. Hieronder leest u een update!

Prestatieafspraken december 2018
In het najaar van 2018 heeft HBOL zich weer ingezet voor de prestatieafspraken 2019. In dit drie-partijen-overleg met de HBOL, Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp dienen wij op gelijkwaardige basis afspraken te maken over de volkshuisvestelijke opgave in Leiderdorp. Deze afspraken worden vastgelegd in prestatieafspraken. Dit document is een belangrijk document voor de huurders. Het proces start met een bod van Rijnhart Wonen in juli. Dit jaar werd Rijnhart Wonen vertegenwoordigd door de manager Wonen en de interim bestuurder. De HBOL dacht mooie afspraken te hebben bereikt en was in een afrondende fase met de partijen in gesprek. In de eindfase mengde de nieuwe directeur bestuurder zich in het proces. Eerder bereikte overeenstemming werd plotsklaps teruggedraaid en voorstellen van tafel geveegd. Wij konden en wilden het document daarom niet meer namens de huurders ondertekenen. Dit hebben wij dan ook niet gedaan. Het document is nu alleen getekend door Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp. Naar aanleiding van de ontstane situatie zijn wij in gesprek gegaan met de Raad van Toezicht van Rijnhart Wonen.

Afscheid Yvonne de Ridder
Afgelopen zomer hebben wij afscheid genomen van Yvonne de Ridder. U heeft haar afscheidsbrief reeds kunnen lezen. Zij heeft zich jarenlang belangenloos en vrijwillig ingezet voor de HBOL. Wij danken haar hiervoor en wensen haar alle goeds in de toekomst.

Bereikbaarheid kantoor
Vanaf begin dit jaar zijn wij op de volgende wijze telefonisch bereikbaar zijn op
06-19 88 38 39 op maandag t/m zaterdag van 12:00 tot 19:00 uur.
Ook is het algemene e-maildres gewijzigd. U kunt ons per mail bereiken op: bestuurhbol@gmail.com.

Algemene Ledenvergadering april 2019
In april 2019 zal onze ALV weer plaatsvinden. Leden ontvangen hiervoor van ons nog een uitnodiging met de datum en tijdstip.

Nieuwe bestuursleden
Wij zoeken nog steeds nieuwe bestuursleden. Als u interesse heeft stuurt u dan een e-mail naar bestuurhbol@gmail.com