NIEUWE BESTUURSLEDEN

Op 29 oktober jl. zijn er door de ALV nieuwe bestuursleden gekozen, te weten: Wim Pols, Ingrid Altorf & Richard Mook. Het eerdere bestuur zal de komende maanden de nieuwe bestuursleden inwerken en bijstaan waar nodig. Daarna zullen de ‘oude’ bestuursleden officieel aftreden.