Recht op huurtoeslag kan herleven

2 januari 2020

De Minister voor Milieu en Wonen Van Veldhoven heeft aangegeven dat door de uitspraak van de Raad van State het recht op huurtoeslag herleeft voor een toeslaggerechtigde die vanaf 24 juli 2019 weer aan de inkomens- en vermogenstoets voldoet.

De minister heeft dit geantwoord op vragen van de Kamerleden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) over het afwijzen van het recht op huurtoeslag door de Belastingdienst, terwijl er sprake was van verworven rechten. De uitspraak van de Raad van State betekende een omslag in de interpretatie van het verworven recht van de huurtoeslag. De Belastingdienst heeft de werkwijze aangepast naar aanleiding van de uitspraak en heeft dit ook bekrachtigd in het Handboek Toeslagen. Besluiten in lopende procedures die nog niet onherroepelijk vast staan zullen worden herbeoordeeld conform de uitspraak van de Raad van State. Besluiten die wel onherroepelijk vaststaan worden niet met terugwerkende kracht heropend.

Aanvragers die in de jaren voor de Raad van State -uitspraken hun verworven rechten op huurgrensoverschrijding verloren door een inkomens- en/ of vermogensstijging kunnen hier vanaf 24 juli 2019 weer aanspraak op maken door een aanvraag in te dienen. Zij hebben hier tot 1 september 2020 de mogelijkheid voor.

bron: taxlive