WOZ Waarde en huurprijs

De WOZ waarde is vastgesteld in Leiderdorp.

Is deze te hoog, dan kan bezwaar lonen.

Kijk bij Huur en Recht op de Woonbond site