Jaarlijkse huurverhoging in Huurwijzer 1

3 april 2020

De jaarlijkse huurverhoging staat weer centraal in de eerste Huurwijzer van dit jaar. Maar ook de opbrengsten van het Sociaal huurakkoord voor huurders, de coronacrisis en de energietransitie komen aan bod.

In Huurwijzer 1 lees je alles over de regels voor de maximale huurverhoging in 2020. Huren van sociale huurwoningen mogen dit jaar omhoog met 5,1% (voor lagere inkomens) en met 6,6% voor huishoudens met een middeninkomen of hoger. Huren van onzelfstandige woningen (kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen) mogen met maximaal 4,1% omhoog.

Wat hebben de Sociaal Huurakkoorden uit 2015 en 2018 huurders tot nu toe eigenlijk opgeleverd? In elk geval lagere huurverhogingen en minder maximale huurverhogingen voor veel huurders. Huurwijzer zet de opbrengsten op een rij. 

In het Sociaal Huurakkoord zijn ook afspraken gemaakt over huurbevriezing en huurverlaging voor woningcorporatie-huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Of je daar voor in aanmerking komt, kun je achterhalen met een rekenhulp van de Woonbond.

Lees alvast de veelgestelde vragen over huurbevriezing en -verlaging in 2020. Daar is begin volgende week ook de rekenhulp te vinden.

Bron: Woonbond