Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

22 juli 2020

Er zijn steeds meer huurders bij een woningcorporatie met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding te betalen.

In 2017 was dit landelijk gezien 12% van de huurders. In 2018 steeg dit percentage naar 16,4% met zelfs uitschieters naar 22% van de huurders in Oost-Groningen. 

Achterblijvende inkomens

De inkomens van deze mensen zijn niet of nauwelijks toegenomen, terwijl de woonlasten wel zijn gestegen. Door het in 2018 gesloten huurakkoord is de gemiddelde huurverhoging bij sociale huurders van een corporatie wel beperkt tot maximaal inflatie. Gemiddeld was de huur van een corporatiewoning in 2018 553 euro per maand.

Lokale Monitor Wonen

De Lokale Monitor Wonen is een initiatief van VNG, Aedes, Woonbond, G4 en G40 en maakt onderdeel uit van www.waarstaatjegemeente.nl (externe link). Per gemeente worden de kengetallen over wonen en huren inzichtelijk gemaakt.

Noodpakket huursector

Ondanks de problemen in de huursector, die vermoedelijk toenemen door de economische gevolgen van de coronacrisis, voerde minister Ollongren de Eerste Kamer motie tot huurbevriezing niet uit. Wel beloofde ze richting Prinsjesdag te kijken hoe ze de koopkracht voor huurders kan verbeteren. De Woonbond deed eerder al een oproep tot een noodpakket voor de huursector. Huurders kunnen die oproep ondertekenen (externe link)

Bron: Woonbond