BC De Ommedijk

bc_ommedijkBestuur

Voorzitter: T. van der Horst
Secretaris /Penningm. Mw. W.C.J.J. Overdijk, Mw. M.C. Mol-Hommert
Leden: Mw. B. v.d. Wolk-Vonk, Dhr. J. Groen, Dhr. J. de Vos, Mw. I. Hofman

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC Het Slakkenhuis

bc_slakkenhuisBestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Vanwege te weinig animo van de bewoners, heeft het bestuur van het Slakkenhuis besloten er mee op te houden. Mocht u interesse hebben de commissie weer op te starten, wij helpen u er graag bij.

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl

BC Leyhof – Burchtplein e.o.

Bestuur

Voorzitter : vacant
Secretaris : vacant
Penningmeester : vacant

Jan Langezaal overleden

In de eerste week van juli 2013 bereikte ons het bericht dat de heer Jan Langezaal ons is ontvallen.
Jan Langezaal was medeoprichter van HBOL. Vanaf februari 2002 was Jan betrokken bij de initiatiefgroep ‘ Huurdersorganisatie in oprichting ‘. Wat resulteerde in het tekenen van het statuut op 21 november 2002.

Vanaf die tijd is Jan Langezaal de penningmeester van de vereniging geweest. Dat heeft hij met zoveel verve gedaan, dat wij daardoor nog steeds een financieel gezonde vereniging zijn. Vanaf 2007 heeft hij het secretariaat overgenomen wegens vertrek heeft hij tot 2010 erbij gedaan. Dat werd toch allemaal wat te veel en in mei 2010 heeft hij zich niet meer herkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie.

Ook heeft hij in het bestuur gezeten van de Bewonerscommissie “Leyhof- Burchtplein” ook daar was hij penningmeester en heeft hij tesamen met de bewonersverening “Leyhof” menig pleinfeest georganiseerd.

Wij verliezen in Jan Langezaal een sociaal bewogen mens.

 

Mede door het verlies van Jan Langezaal is er nu geen bewonersommisie meer voor de huurders van Rijnhart Wonen. Toch zou het goed zijn wanneer uw buurt vertegenwoordigd wordt in een commissie. Wilt u zich aanmelden voor deze commissie neemt u dan contact op met bestuur@hbol.nl

BC Hoogmadeseweg

bc_hoogmadesewegBestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Adviseur: Dhr. N.A. Hollebeek

Door verhuizing en overlijden is er geen bestuur meer aanwezig op de Hoogmadeseweg.

Mocht u interesse hebben meldt u aan bij bestuur@hbol.nl

Voor contactadressen of telefoonnummers kunt u zich melden bij de HBOL: bestuur@hbol.nl