Minister miskent huurstijging na verkoop corporatiewoningen

21 mei 2021

Als sociale huurwoningen van corporaties worden verkocht aan een belegger, zien bewoners de bui vaak al hangen. Ze rekenen op hogere huurverhogingen. Zo ook bij de verkoop van ruim 1.100 woningen van Woonzorg in Voorschoten, waar de huurders verkoop aan een investeerder willen voorkomen en hierover met Woonzorg in gesprek willen. Ze willen best dat de woningen worden verkocht, maar aan een andere corporatie. De gemeente Voorschoten deelt dat standpunt, schrijft het Leids Dagblad (externe link).

Tweede Kamerlid van de PvdA Henk Nijboer stelde er al in oktober vorig jaar vragen over aan minister Ollongren, die ze deze week beantwoordde. Volgens minister Ollongren is er voor zittende huurders niets aan de hand wanneer sociale huurwoningen verkocht worden aan een belegger. ‘Verkoop van een verhuurde woning heeft ook geen directe gevolgen voor de individuele huurder’, schrijft de minister. Dat is te kort door de bocht. Commerciële verhuurders van sociale huurwoningen hebben wel degelijk de ruimte hogere huurverhogingen te innen. En dat doen ze dan ook. De kans is dus groot dat zittende huurders meteen een financieel nadeel ondervinden bij verkoop aan een belegger. 

Hogere huurstijging na verkoop

Hoe zit dat? In 2015 sloten de Woonbond en Aedes voor het eerst een sociaal huurakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over een beperkte stijging van de ‘huursom’. Dat is de optelsom van alle huren van alle sociale huurwoningen van een woningcorporatie bij elkaar. Die huursom beperking zorgt ervoor dat corporaties niet aan alle individuele huurders de maximale huurverhoging kunnen vragen. Inmiddels is de huursombeperking voor corporaties opgenomen in de wet. De huurprijzen van sociale huurwoningen mogen gemiddeld niet meer stijgen dan inflatie. Deze beperking geldt niet voor particuliere eigenaren. Daar geldt alleen de individuele grens. 

Individuele grenzen huurverhoging

Dit jaar is er een huurbevriezing voor sociale huurders. De jaren hiervoor waren er maximale huurstijgingen die afhangen van het inkomen van de sociale huurder. Met een inkomen onder de inkomensgrens (in 2020 lag die op € 43.574,-) kon je maximaal inflatie plus 2,5 procent voor de kiezen krijgen. Bij een inkomen boven de grens was dat inflatie plus 4 procent. Omdat commerciële verhuurders, anders dan corporaties, geen huursombeperking hebben, kunnen zij deze ruimte in de regels voor individuele huurverhogingen ruimer benutten.

Gemiddelde jaarlijkse huurverhoging: corporaties versus particuliere verhuurders

Dat gebeurt ook. Als we de gemiddelde huurstijgingen van sociale huurwoningen op een rijtje zetten zien we een duidelijk beeld.

Jaar2017201820192020
Corporaties0,6%1,4%1,7%2,3%
Beleggers2,3%2,9%3,0%3,0%

Huurders in de knel

De Gelderlander (externe link) schreef onlangs een uitgebreid verhaal over huurders in Arnhem, die na verkoop door corporatie Vivare aan een belegger in rap tempo tegen hogere huurstijgingen aanliepen.  Vijf jaar later weet huurder Hanneke  niet meer hoe ze de huur- die inmiddels tegen de 800 euro loopt- nog moet betalen. Het arbeidershuisje met de rode dakpannen in de Geitenkamp, fraai gelegen op de stuwwal in Arnhem-Noord op fietsafstand van het stadscentrum, is voor haar te duur geworden. Ze moet op zoek naar een ander huis, een goedkopere woning, een sociaal huurhuis.

Beperk verkoop en zorg voor lagere huurstijgingen

De Woonbond is er voorstander van voor particuliere verhuurders een vergelijkbare rem te zetten op de huurverhoging als bij corporaties. In de vrije sector geldt er sinds dit jaar bovendien een maximale huurstijging van inflatie plus 1%. Het is bizar dat sociale huurwoningen in handen van commerciële verhuurders harder mogen stijgen dan huurprijzen in de vrije sector. 

Daarnaast moet de verkoop van corporatiewoningen aan banden worden gelegd. In een brief aan de Kamer pleit de bond ervoor verkoop te limiteren tot verkoop aan andere corporaties, of aan particulieren met een zelfbewoningsplicht. Daarmee wil de Woonbond voorkomen dat de sociale woningvoorraad verder afneemt.

Bron: Woonbond

Huurverlaging gekregen? Kijk naar je huurtoeslag

20 mei 2021

Huurverlaging gekregen van je corporatie? Dan hoort je corporatie je nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Huurverlaging: altijd voordeel

Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit.  Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet.

Toeslag is een voorschot

Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag je in 2021 recht hebt, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als je toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat je huur in 2021 is verlaagd, of valt je inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat je een deel van je huurtoeslag achteraf moet terugbetalen.  

Terugvordering voorkomen

Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als je weinig geld hebt en er niet op rekent. Dat je moet terugbetalen kun je voorkomen door zelf scherp op te letten.

Zelf doen

Je kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Zie je daar dat je woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geef de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkom je dat je later moet terugbetalen. Kijk ook naar je inkomen. Als je verwacht dat je dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat je later moet terugbetalen.

Hulp vragen

Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Raak je in de stress van zelf doen, vraag dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij je vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.


Huurverlaging niet doorgegeven?

Woningcorporaties moeten de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst doorgeven. Merk jij dat je corporatie dit niet heeft gedaan? Of help je huurders met hun belasting en merk je dat dit bij de huurders die jij helpt niet gebeurd is? De Woonbond hoort het graag (via het contactformulier). We hebben een enkel signaal dat niet alle corporaties de huurverlaging doorgaven, maar weten nog niet of dat vaker is gebeurd.

Bron: Woonbond

Maak wonen weer betaalbaar

19 mei 2021

Wonen moet ook voor huurders met een bescheiden inkomen weer betaalbaar worden. Om dat duidelijk te maken bouwden actievoerders vandaag een krottenwijk op Het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag. Om de tweedeling in de maatschappij weer te geven was er aan één kant een krottenwijk opgebouwd, en was er aan de andere kant een mooie woonwijk geschilderd.

Actie tegen armoede en onbetaalbare woningen Woonbond

‘Zijn de inkomens te laag of de huren te hoog? Allebei is het geval,’ vatte Woonbonddirecteur Zeno Winkels de reden van de actie in Den Haag samen terwijl hij Kamerleden toesprak. Veel huurders met een bescheiden inkomen zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen. Zij komen niet of nauwelijks rond. 

Manifest

In een manifest riep een brede maatschappelijke coalitie de Kamerleden op een eind te maken aan armoede en onbetaalbare woningen door het wettelijk minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur, de hieraan gekoppelde uitkering mee te laten stijgen, de kostendelersnorm te schrappen en de verhuurderheffing (de belasting op sociale huur) af te te schaffen voor betaalbare huren. Winkels: ‘Verhoog de inkomens en beperk de woonlasten. Anders wordt de spagaat waarin deze huurders staan, steeds groter. Ze dreigen in de woonkloof te vallen. Een te laag inkomen, een te hoge huur of hoge stookkosten. Dat mag de Nederlandse overheid niet laten gebeuren.’

Breed gedragen oproep

De Woonbond voerde de actie samen met FNV Voor 14, FNV Uitkeringsgerechtigden, de Woonbond, Seniorenorganisatie KBO-PCOB, Nibud, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), FNV Senioren en de  Straat Alliantie Amsterdam.

Bron: Woonbond

Woonbond onderstreept belang consumentenprogramma’s

17 mei 2021

Radar en KASSA en zijn in actie gekomen tegen het plan van de NPO om fors te snijden in hun zendtijd. 

De Woonbond vindt het erg belangrijk dat deze programma’s hun journalistieke taak kunnen blijven doen. 

Belangrijk voor huurders en woningzoekers

Het aantal afleveringen van de twee programma’s zou bijna worden gehalveerd. Het totale aanbod aan consumentenjournalistiek op NPO 1 gaat daarmee volgens BNNVARA van 1,5 uur naar 45 minuten per week. Woonbondwoordvoerder Marcel Trip: ‘Woningzoekers en huurders zijn vaak enorm geholpen wanneer deze programma’s in kwesties duiken over te hoge stookkosten, onterechte huurprijzen of servicekosten en of problemen met de huurtoeslag.’ 

Petitie

Kijkers zijn een petitie (externe link) gestart die inmiddels al ruim 60.000 keer getekend is. “De Netmanagers van de NPO zijn van mening dat de consumentenprogramma’s op NPO1, met meer dan een miljoen kijkers per uitzending, hun zendtijd moeten halveren. Daarbij wordt er totaal niet stil gestaan bij de impact van deze programma’s en hoeveel knellende zaken er bestaan waarin de burger zich niet begrepen of gehoord voelt”, luidt de toelichting bij de petitie.

Bron: Woonbond

Check hoe het zit met de huurverhoging

29 april 2021

In eerdere jaren was het vaste prik: vlak voor 1 mei stuurde je verhuurder een brief over de huurverhoging. Daar stond dan in dat de huur per 1 juli omhoog zou gaan. En met hoeveel.

Dit jaar is alles anders.  In de ‘sociale sector’ zijn de huurprijzen -door de overheid- bevroren. Als je een sociale huurwoning huurt mag je per 1 juli 2021 dus géén huurverhoging krijgen. Uitsluitend voor vrijesectorwoningen (geliberaliseerde contracten) mag dit jaar huurverhoging worden gevraagd.

Niet alle verhuurders kennen regels

Niet alle verhuurders kennen de regels van 2021. En er zijn verhuurders die de regels aan hun laars lappen. Zij vragen toch huurverhogingen voor sociale huurwoningen. Of passen de nieuwe regels voor huurverhoging in de vrije sector niet juist toe.

Doe de check

Met de check van de Woonbond kun je nagaan óf jouw verhuurder dit jaar huurverhoging mag vragen. Wat je moet doen als je huur ten onrechte verhoogd wordt. En hoe je bezwaar moet maken als je een geliberaliseerd contract hebt en een te hoge huurverhoging krijgt.

Bron: Woonbond

Stap op tijd naar de Huurcommissie om huurverlaging

28 april 2021

Heb je recht op eenmalige huurverlaging, maar heeft je corporatie geen huurverlagingsvoorstel gedaan? Neem contact op met je corporatie.  Als je er met de woningcorporatie niet uitkomt, stap dan uiterlijk op 12 mei naar de Huurcommissie.

Het gaat om huurders die al in 2019 een inkomen hadden waarmee ze in 2021 recht op eenmalige huurverlaging hebben. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hebben meegemaakt waardoor ze in de inkomenscategorie voor huurverlaging zijn terechtgekomen kunnen nog tot 30 december een aanvraag tot huurverlaging doen.

Alle regels op een rij

Voor corporatiehuurders met een laag inkomen en relatief hoge huur geldt dit jaar eenmalig een huurverlaging. In dit overzichtsartikel ‘Eenmalige huurverlaging 2021‘ hebben we op een rij gezet wanneer huurders hiervoor in aanmerking komen en waar ze recht op hebben. 

Uiterlijk 12 mei

Huurders die al in 2019 in de categorie voor huurverlaging vielen hoefden zelf geen aanvraag voor huurverlaging te doen. Hun corporatie moest uiterlijk eind maart een voorstel tot huurverlaging sturen. Als die niet binnen is, terwijl je wel recht had op de automatische huurverlaging is het dus tijd aan de bel te trekken. Als de corporatie niet met een voorstel komt kun je tot uiterlijk 12 mei naar de Huurcommissie (externe link) stappen. 

Oneens met het voorstel?

Heb je wél een huurverlagingsvoorstel gehad, maar ben je het daar niet mee eens? Ook dan kun je naar de Huurcommissie. Dat kan tot zes weken na de datum dat de huurverlaging ingaat. Reden om het niet eens te zijn met het voorstel kan zijn: je verhuurder heeft een verkeerde (te lage) huurverlaging voorgesteld. Dat kan bij uitzondering voorkomen, als de volgende situatie speelt:

  • Je voldoet aan alle voorwaarden voor de huurverlaging en je huishouden bestaat uit 1 of 2 personen. Je kale huur zou verlaagd moeten worden naar €633,25, de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen.
  • Je corporatie is in de veronderstelling dat je huishouden uit 3 of meer personen bestaat en stelt daarom voor de kale huur te verlagen naar €678,66, de aftoppingsgrens voor 3- of meerpersoonshuishoudens.

Bron: Woonbond

Jarenlang wachten op een sociale huurwoning

26 april 2021

In een kwart van de gemeenten in Nederland wacht je al langer dan zeven jaar op een sociale huurwoning.

In de vijf gemeenten met de hoogste wachttijden is de wachttijd zelfs al opgelopen tot meer dan 17 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS (externe link).

Langste wachttijden in Noord-Holland

De tien gemeenten met de langste inschrijfduur, allemaal boven de veertien jaar, liggen allemaal in Noord-Holland. Amsterdam staat niet in die top-10, maar op de dertiende plek met dertien jaar en tien maanden.

Inschrijftijd en zoektijd

De NOS vroeg gemeenten naar de gemiddelde inschrijfduur bij het verkrijgen van een woning, en naar de actieve zoektijd. Ze gebruikten die data om per gemeente een gewogen gemiddelde van de inschrijfduur en de actieve zoektijd te berekenen. De inschrijfduur is meestal bepalend voor het verkrijgen van een sociale huurwoning. De actieve zoektijd, bij de meeste corporaties gedefinieerd als de periode van de eerste keer op een woning reageren tot het vinden van een woning, illustreert hoe lang woningzoekenden hebben gezocht. Zien hoe lang je ingeschreven moet staan in jouw gemeente? Dat kan bij de NOS (externe link).

Ook buiten de Randstad is het wachten

Ook in steeds meer regio’s buiten de Randstad zijn lange wachttijden geen uitzondering meer. Bijvoorbeeld Apeldoorn, met zeven jaar en negen maanden. Corporaties zien de vraag naar sociale huur toenemen, zegt Marco de Wilde, directeur van corporatie Veluwonen.

“Ondertussen is de bouw van sociale huurwoningen achtergebleven. Dat komt vooral door de verhuurdersheffing die corporaties sinds acht jaar moeten betalen. In Apeldoorn bouwen we zo’n honderd woningen per jaar, dat zouden er eigenlijk minstens drie keer zoveel moeten zijn.” Het resultaat daarvan? Wanneer je nu reageert op een sociale huurwoning in Apeldoorn, heb je gemiddeld 123 concurrenten.

Meer sociale huurwoningen nodig

de Woonbond trok met een eigen onderzoek nog aan de bel over het teruglopende aantal sociale huurwoningen en de lange wachttijden. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Een komend kabinet moet een prioriteit maken van betaalbaar wonen, en stoppen met het kapot belasten van de sociale huursector terwijl wonen voor veel huurders te duur is en de wachttijden onacceptabel lang.’

Bron: Woonbond

Kamerleden voor ‘wonen’ bekend

16 april 2021

De nieuw gekozen Tweede Kamerleden hebben hun taken verdeeld. Kijken we naar het dossier ‘wonen’ dan zien we niet alleen een aantal vertrouwde namen terugkeren zoals Daniel Koerhuis (VVD), Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP), maar ook nieuwkomers zoals Stephan van Baarle (DENK) en Pieter Grinwis (ChristenUnie). Bekijk het volledige overzicht onderin dit bericht.

De Tweede Kamer controleert de regering en om die klus goed te kunnen doen, hebben de verschillende leden van de Tweede Kamer hun aandacht verdeeld over verschillende onderwerpen. Vaak omdat er binnen de partijen het ene Tweede Kamerlid bijvoorbeeld alles weet over zorg en een ander weer over defensie. De Woonbond heeft extra aandacht voor degenen die ‘wonen’ behandelen. Deze Kamerleden komen samen in de commissie Binnenlandse Zaken (externe link). Zij controleren en adviseren het ministerie van Binnenlandse Zaken dat onder meer over het woonbeleid gaat. De commissie kan je ook volgen volgen op Twitter (externe link).

Eenpitters hebben de handen vol

Kijken we naar de volledige lijst, dan valt op dat kleine partijen met slechts één zetel zoals BIJ1 of BoerBurgerBeweging hun voorman of voorvrouw moeten inzetten. Dit moet omdat alleen gekozen Tweede Kamerleden plaats mogen nemen in deze commissie. Daar waar grotere partijen de luxe hebben om te kiezen wie er in deze commissie plaats neemt, moet de ‘eenpitter’ de aandacht verdelen over meerdere commissies. In de praktijk kunnen Kamerleden hulp verwachten van assistenten, maar die mogen niet het woord voeren in deze commissies.

Dit zijn de Kamerleden voor ‘wonen’

Nu de namen bekend zijn van de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken, is ook duidelijk welke Tweede Kamerleden de komende vier jaar gaan over ‘wonen’. Natuurlijk kan er nog veel veranderen. Stel dat er een aparte minister komt voor ‘wonen’ dan komt er ook een aparte commissie die deze minister controleert en adviseert. En het komt ook voor dat tijdens een regeringsperiode Kamerleden van portefeuille wisselen of voortijdig de Tweede Kamer verlaten. Met dit in het achterhoofd, deelt de Woonbond graag de lijst van Tweede Kamerleden die gaan over ‘wonen’.


VVD: Daniel Koerhuis

Daniel Koerhuis (externe link) (1981) was hiervoor ambtenaar in Brussel, waar hij zich bij de Europese Commissie bezig hield met financiële dossiers. Hij studeerde onder meer econometrie.

D66: Faissal Boulakjar

Faissal Boulakjar (externe link) (1980) is sinds maart 2021 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij was hiervoor werkzaam als gemeenteraadslid in Breda en werkte hij in het jongerenwerk en ook als letselschadeconsulent.

PVV: Alexander Kops

Alexander Kops (externe link) (1984) vertegenwoordigt sinds 2017 de PVV in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij Eerste Kamerlid en beleidsmedewerker voor de PVV bij het Europees Parlement. Daarvoor was hij leraar Duits.

CDA: Pieter Heerma

Pieter Heerma (externe link) (1977) begon zijn politieke loopbaan bij het CDA als woordvoerder van de Tweede Kamerfractie en is zoon van oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting Enneüs Heerma.

PvdA: Henk Nijboer

Henk Nijboer (externe link) (1983) was eerder lid van Provinciale Staten van Groningen. In Leiden deed hij wetenschappelijk onderzoek naar gedragseconomie en de sociale zekerheid. Hij is Kamerlid sinds 2012.

SP: Sandra Beckerman

Sandra Beckerman (externe link) (1983) is archeologe en was op dat vakgebied docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder was ze hiervoor fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Groningen.

Laura Bromet (externe link) (1970) was voordat ze lid van de Tweede Kamer werd gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Waterland. Ze is de dochter van televisiemaker Frans Bromet.

FvD: Gideon van Meijeren

Gideon van Meijeren (externe link) (1988) was eerder beroepsmilitair, wetgevingsjurist bij het ministerie van BZK, voorzitter van de Provinciale Statenfractie van Forum voor Democratie in Zuid-Holland en beleidsadviseur voor de Tweede Kamerfractie.

PvdD: Eva van Esch

Eva van Esch (externe link) (1986) is sinds 9 oktober 2019 lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Daarvoor was ze lid van de gemeenteraad van Utrecht en actief als communicatiemedewerker op het partijbureau. 

ChristenUnie: Pieter Grinwis

Pieter Grinwis (externe link) (1979) zit sinds 31 maart 2021 in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Den Haag en beleidsmedewerker van de Eerste en Tweede Kamerfracties van de ChristenUnie.

Volt: Laurens Dassen

Laurens Dassen (externe link) (1985) vertegenwoordigt sinds 31 maart 2021 Volt in de Tweede Kamer, waarvan hij ook de fractievoorzitter is. Na zijn studie bedrijfskunde werkte hij enkele jaren bij ABN AMRO. Sinds 2,5 jaar zet hij zich fulltime in voor Volt.

JA21: Joost Eerdmans

Joost Eerdmans (externe link) (1971) zit sinds 31 maart 2021 in de Tweede Kamer voor JA21, waarvan hij ook fractievoorzitter is. Vanaf 2002 zat hij in de Tweede Kamer voor de LPF. Tussendoor was hij wethouder in Capelle aan den IJssel en wethouder en gemeenteraadslid in Rotterdam voor Leefbaar Rotterdam.

DENK: Stephan van Baarle

Stephan van Baarle (externe link) (1991) vertegenwoordigt DENK sinds 31 maart 2021 in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij sinds maart 2018 fractievoorzitter van DENK in de gemeenteraad van Rotterdam.

SGP: Roelof Bisschop

Roelof Bisschop (externe link) (1956) is lid van de Kamerfractie van de SGP sinds 2012. Hij was directeur van het Wartburg College in Rotterdam. Voorheen zat hij in de gemeenteraad van Veenendaal en in de Provinciale Staten van Utrecht.

50PLUS: Liane den Haan

Liane den Haan (externe link) (1967) zit sinds 31 maart 2021 in de Tweede Kamer voor 50PLUS. Daarvoor was ze directeur van ouderenorganisatie ANBO.

BBB: Caroline van der Plas

Caroline van der Plas (externe link) (1967) vertegenwoordigt sinds 31 maart 2021 in de Tweede Kamer de BoerBurgerBeweging (BBB), waarvan zij de medeoprichter is. Voorheen was zij journalist.

BIJ1: Sylvana Simons

Sylvana Simons (externe link) (1971) zit sinds 31 maart 2021 in de Tweede Kamer voor BIJ1, de partij die ze in 2016 oprichtte. In 2018 werd ze lid van de gemeenteraad in Amsterdam. Voordat zij de politiek in ging, was zij actief als televisie- en radiopresentatrice.

Onrust over nieuwe energielabel

19 april 2021

De Woonbond heeft afgelopen weken veel vragen gekregen van huurders over het nieuwe energielabel. Op 29 maart besteedde het tv-programma Radar aandacht aan het nieuwe energielabel. Deze uitzending deed veel stof opwaaien. De belangrijkste vragen die huurders na de uitzending hebben: Klopt het label wel? En kan ik de gegevens van het label inzien?

Huurders maken zich vooral zorgen over het energielabel, omdat het label invloed heeft op het aantal punten dat je woning krijgt en daarmee op de hoogte van de huur. In de Radar-uitzending (externe link) lijkt het erop dat de labelopnemers onzorgvuldig te werk gaan en dat er heel verschillende labels uit de opname kunnen komen. Dat zou voor huurwoningen betekenen dat de huur hoger of lager uit kan pakken, afhankelijk van wie het label opneemt.

Klopt het label van mijn woning?

Ondanks de zorgwekkende uitzending van Radar benadrukt de Woonbond dat je er als huurder vanuit kunt gaan dat het label van je woning klopt. Dat heeft ermee te maken dat labels voor huurwoningen – in tegenstelling tot labels voor koopwoningen – grootschaliger en preciezer worden opgenomen. Dat was voor 1 januari 2021 zo, en dan is met de invoering van het nieuwe label nog steeds zo. Daarnaast worden de labelopnemers regelmatig gecontroleerd.

Kan ik het label inzien?

Op de energielabels die sinds 1 januari worden afgegeven, staat heel veel informatie. Veel meer dan op de labels die voor 1 januari werden afgegeven. Daarop stond alleen de letter van het label en de EnergieIndex (EI), een cijfer dat de energieprestatie van de woning aangeeft. De informatie die op het nieuwe label staat, kan je als huurder niet inzien. Deze informatie krijgt nu alleen de eigenaar van de woning, de verhuurder dus. Je kunt wel aan je verhuurder vragen of je het label mag inzien.

Label beschikbaar voor huurders

De Woonbond pleit er bij de overheid voor om het energielabel ook voor huurders beschikbaar te stellen. Kajsa Ollongren, de (demissionair) minister die over het woonbeleid gaat, heeft in een brief aan de Tweede Kamer (van 20 april 2021) (externe link) aangegeven ervoor te willen zorgen dat ook huurders toegang krijgen tot de informatie die op het energielabel staat. “Het is niet alleen goed als huurders hun energielabel kunnen inzien om te controleren of het label klopt. Op het nieuwe label staat ook heel veel informatie die nuttig is in de stappen die je kunt zetten om energie te besparen en om samen met je verhuurder de woning te verduurzamen,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsadviseur en belangenbehartiger op het gebied van energie bij de Woonbond.

Meer vragen over energielabels

Ben je benieuwd naar het energielabel van jouw woning? Of wil je weten hoeveel punten jouw label krijgt? Deze en andere vragen vind je in het dossier Energielabels.