Welkom bij HBOL

Huurders Belangen Organisatie Leiderdorp (HBOL) behartigt in algemene zin de belangen van de huurders van Rijnhart Wonen in Leiderdorp en is een onafhankelijke, professionele vrijwilligersorganisatie die vanuit de Overleg- en de Woningwet een sterke positie heeft in Leiderdorp.

Woongenot, Woonkwaliteit en Leefbaarheid zijn de kernwaarden van onze organisatie. Dit betekent dat alles wat hieraan afbreuk doet, onze aandacht en zorg verdientWilt u contact met een van onze bestuursleden, wij zijn op ons kantoor aanwezig op maandag- woensdag en donderdagmiddag.

U kunt ook, indien wij niet aanwezig zijn, inspreken op ons antwoordapparaat, wij zullen u dan zo snel mogelijk terugbellen.

Uw e-mail aan bestuur@hbol.nl zullen wij ook zo snel mogelijk beantwoorden


In verband met de vraag over de contributie voor het lidmaatschap het is op dit moment nog gratis.

Mocht het in de toekomst weer nodig zijn deze te gaan heffen zal dat € 6 per jaar worden.

Kijk ook op onze Facebook pagina om de laatste nieuwtjes te lezen

Nieuws van HBOL