Huurdersbelangen

De Nederlandse wet stelt eisen, waaraan het overleg tussen huurder en verhuurder voldaan moet worden. Aangezien Rijnhart Wonen (RhW) een stichting is, is en blijft het (voort)bestaan van een onafhankelijke huurdersvereniging, zoals de HBOL, een vereiste.

De HBOL is dus voor de Leiderdorpse huurders, volgens de Overlegwet Huurder – Verhuurder (OWHV), de vereniging die voor haar leden de huurdersbelangen behartigt. In 2009 is de uitgebreide Overlegwet Huurder – Verhuurder doorgevoerd, Rijnhart Wonen is nu minimaal één keer per jaar verplicht overleg te voeren respectievelijk te communiceren met de bestaande Bewonerscommissies over hun complex of directe woonomgeving.

Dat de HBOL de Bewonerscommissies hierbij ondersteunt en hen in bepaalde situaties – mede op verzoek – vertegenwoordigt, is een logisch gevolg. De HBOL probeert daarom zoveel mogelijk huurders te stimuleren om Bewonerscommissies in het leven te roepen en die dan ook daadwerkelijk te ondersteunen.

Een complicatie is echter het feit dat Rijnhart Wonen door en na een fusie ook de wooncorporatie is voor Zoeterwoude, die tot op heden een eigen huurdersvereniging heeft.

De Huurderij