Klachten

Waar mensen woonruimte huren en verhuren, kunnen problemen ontstaan. Deze kunnen van uiteenlopende aard zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van diverse klachten en wat u er aan kunt doen.

Staat van uw woning / renovatie / onderhoud

Klachten over de staat van uw woning dient u in eerste instantie aan uw verhuurder, Rijnhart Wonen, door te geven. Ook klachten over de uitvoering van (projectmatig) onderhoud, sloop en renovatie dient u eerst aan Rijnhart Wonen door te geven. Mochten zij uw klacht ondanks uw inspanningen, niet naar tevredenheid hebben opgelost dan verzoeken we u contact op te nemen met uw bewonerscommissie en/of met HBOL.

Klachtencommissie Rijnhart Wonen

Als u er met Rijnhart Wonen er echt niet uitkomt, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke personen, die niet werkzaam zijn bij Rijnhart Wonen. De leden van de klachtencommissie beschikken over juridische kennis.
De klachtencommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de huurders, verhuurder en een onafhankelijke voorzitter.
Zij werken conform een reglement, op te vragen of af te halen bij het kantoor van Rijnhart Wonen. Zij onderzoeken dan de zaak en geven een advies (niet bindend) over het geschil.

In het jaarverslag wordt het aantal behandelde klachten vermeld, de onderwerpen op hoofdlijnen en de uitspraken van de klachtencommissie.

Adres: 
Klachtencommissie Rijnhart Wonen, p/a Bolderikkamp 12, Postbus 21, 2350 AA Leiderdorp.

Blijft uw klacht bestaan?

Afhankelijk van het onderwerp, zijn er verschillende onafhankelijke instanties waar u terecht kunt voor uw klacht:

Geschillen over de woningtoewijzing

www.woningnethollandrijnland.nl; Klachtencommissie WoningNet,
Bezwaarschriftencommissie, o.v.v. klacht woonruimteverdeling, Postbus 87, 2160 AB Lisse

Geschillen over servicekosten en huurprijzen (huurverhoging of -verlaging wegens onderhoudsklachten)

Huurcommissie: www.huurcommissie.nl

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met de geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Voordat de Huurcommissie een verzoek inhoudelijk in behandeling neemt, betaalt de indiener van het verzoek een voorschot op de legeskosten.

Meer informatie vindt u op website van de Huurcommissie. De Huurcommissie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur via het (gratis) telefoonnummer 0800-4887243.