Leefbaarheid

Het is een goede zaak dat elke bewoner zijn verantwoordelijkheid neemt voor de leefbaarheid in zijn eigen omgeving.

Wat betreft het leefbaar houden van de wijken, heeft de Gemeente een de wijkregisseur aangesteld.
Deze heeft per kwartaal overleg met, bewoners, afgevaardigden van o.a. bewonerscommissies, uit betreffende wijken.

Dit overleg wordt ook bijgewoond door

  • De Wijkagent
  • De Bijzondere Opsporingsambtenaar
  • Wethouder

De volgende punten worden behandeld in een wijkoverleg:

  • Veiligheid in uw wijk
  • Milieu & Omgeving
  • Groenvoorziening in uw wijk
  • Infrastructuur en herbestrating in uw wijk
  • Bestemmingsplan
  • Actuele ontwikkelingen

U kunt in het wijkoverleg, voor uw wijk, dus ook als particulier deelnemen.
Aanmelden bij de Wijkregisseur Mevrouw. C. Rijling (crijling@leiderdorp.nl) – Gemeente Leiderdorp