Over bewonerscommissies

Met een Bewonerscommissie sta je sterker

Met het oprichten van een Bewonerscommissie staan huurders sterker. Samen bereiken ze meer als duidelijk wordt wat het gezamenlijk belang is.

De HBOL vindt het contact met de BC’s van groot belang.

Zo krijgt uw Huurdersorganisatie een goed inzicht in wat er binnen de diverse complexen en buurten speelt en wat de wensen en behoeften zijn van de bewoners.

Op die manier kan de HBOL de belangen van de huurders beter behartigen.