Publicaties

Adviezen aan Rijnhart Wonen 2020


December 2019 – Prestatieafspraken Gemeente Leiderdorp – Rijnhart Wonen – Gemeente Zoeterwoude – Huurderij

Helaas heeft HBOL niet aan tafel gezeten bij de onderhandelingen en ondertekening van deze Prestatieafspraken.


Adviezen Rijnhart Wonen 2019

  • Advies Meerjaren Onderhouds Begroting 2020-2024
  • Advies

Adviezen aan Rijnhart Wonen 2018

HBOL – Algemene Ledenvergadering 2018


Prestatie afspraken voor 2018 – Gemeente Leiderdorp – Rijnhart Wonen – HBOL
voor de realisatie van de gemeentelijke Woonvisie van Leiderdorp met daarin de Volkshuisvestelijke bijdrage van Rijnhart Wonen


Prestatieafspraken 2018op 13 december 2017 ondertekend door Rijnhart Wonen – Gemeente Leiderdorp en HBOL

Adviezen aan Rijnhart Wonen 2017


HBOL – Algemene Ledenvergadering 2017


Prestatie afspraken voor 2017 – Gemeente Leiderdorp – Rijnhart Wonen – HBOL
voor de realisatie van de gemeentelijke Woonvisie van Leiderdorp met daarin de Volkshuisvestelijke bijdrage van Rijnhart Wonen.

Prestatie afspraken 2017 – Deze afspraken zijn alleen ondertekend door Gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen.

HBOL kon zich niet vinden in de verhoging van de huur van de dure woningen met de inkomensafhankelijke huurverhoging


Adviezen aan Rijnhart Wonen 2016

HBOL – Algemene Ledenvergadering 2016

Prestatie afspraken voor 2016 – Gemeente Leiderdorp – Rijnhart Wonen – HBOL
voor de realisatie van de gemeentelijke Woonvisie van Leiderdorp met daarin de Volkshuisvestelijke bijdrage van Rijnhart Wonen


Adviezen aan Rijnhart Wonen

HBOL – Algemene Ledenvergadering 2015


Adviezen aan Rijnhart Wonen