Rijnhart Wonen

Rijnhart Wonen is een woningcorporatie die huizen levert in Leiderdorp en Zoeterwoude. Zij beheert ruim woningen, garages en bedrijfsruimten. Rijnhart Wonen is ontstaan uit een fusie tussen de Algemene Woningstichting Leiderdorp en Woningstichting Willibrord uit Zoeterwoude. Het huidige bezit telt zo’n 3400 woningen en een aantal garages en bedrijfsruimten. Daarnaast beheert Rijnhart Wonen ook woningen voor derden.

Rijnhart Wonen is de corporatie in Leiderdorp en Zoeterwoude en is aangesloten bij Holland Rijnland.

De vrijkomende sociale huurwoningen worden verdeeld via hureninhollandrijnland.nl Alle ingeschreven woningzoekenden kunnen zelf reageren op een voor hen geschikte woning in de Leidse regio.

Op deze pagina vindt u meer over wat Rijnhart Wonen precies doet

Het bestuur van HBOL overlegt één keer per kwartaal met de manager wonen van Rijnhart Wonen over het te voeren beleid en het uit te voeren beheer. In deze overlegvergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken zoals huurbeleid, het onderhoudsbeleid, de service van Rijnhart Wonen, etc. HBOL heeft op deze manier al heel veel positiefs voor u als huurder kunnen bereiken.

HBOL heeft over veel onderwerpen, volgens overeenkomst, het recht heeft om een advies uit te brengen. Over een aantal onderwerpen heeft HBOL ook instemmingsrecht. Dit advies- en instemmingsrecht geeft HBOL de mogelijkheid, om in goed overleg met Rijnhart Wonen, invloed uit te oefenen op de verschillende werkterreinen van Rijnhart Wonen.