Veelgestelde vragen

Wat is de HBOL

In het kader van de Overlegwet Huurder- Verhuurder werd de HBOL in 2002 opgericht.
De doelstelling was en is het rechtspositioneel en zo optimaal mogelijk behartigen van de belangen van huurders in Leiderdorp.

Waar staat de HBOL voor

Woongenot, Woonkwaliteit en Leefbaarheid
Dat betekent dat alles wat hieraan afbreuk doet, onze aandacht en zorg verdient
De HBOL is een overkoepelende organisatie voor alle Bewonerscommissies

Wat kan de HBOL voor u als huurder betekenen

De HBOL behartigt voor zover in haar vermogen ligt de huurdersbelangen van alle huurders
De bewonerscommissie behartigt de belangen voor huurders per wooncomplex

Wat kunt u als huurder voor de HBOL betekenen.

Gratis lid worden van onze vereniging, veel leden maakt ons sterk
Wilt u sterk zijn in uw complex of omgeving wordt dan lid van uw bewonerscommissie, als die er nog niet is, richt er dan een op samen met uw buren.

De HBOL helpt u hier graag bij

Waar kunt u meer informatie vinden over huurbeleid, huurverhoging, scheefwonen e.d.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Waar kunt u nog meer terecht met specifieke vragen

Woonbond

Belastingdienst – Huurtoeslag aanvragen

Wat kunt u als huurder doen als u het niet eens bent met opgelegde maatregelen van ver huurder

Huurcommissie – bezwaar maken tegen b.v. huurverhoging, maar ook servicekosten

Mag u zelf veranderingen aanbrengen in uw woning?

Dat kunt u nalezen in de folder van zelf aangebrachte voorzieningen – ZAV beleid –
Om kleine veranderingen aan te brengen hoeft u geen toestemming te vragen
Bij grote veranderingen ligt het anders: geen toestemming is geen vergoeding

Wat gebeurt er bij woningruilonderverhuur – langer zelfstandig wonen ( traplift)

klik op een van de bovenstaande linken voor verdere informatie