Verslagen

2016

Adviezen aan Rijnhart Wonen

 • Gezamenlijk advies Huurverhoging – Huurderij Zoeterwoude – HBOL
 • Reactie van Rijnhart Wonen – april 2016
 • Gezamenlijk advies herijking portefeuille strategie – Huurderij Zoeterwoude – HBOL
 • Reactie van Rijnhart Wonen

2015

Secretarieel jaarverslag 2015

 • Jaarverslag 2015
 • Notulen 13e ALV – 14 april 2015

Prestatie afsprakenĀ  2016
voor de gemeente Leiderdorp met daarin de Volkshuisvestelijke bijdrage van Rijnhart Wonen voor de realisatie van de gemeentelijke Woonvisie

Adviezen aan Rijnhart Wonen

 • Gezamenlijk advies Huurverhoging – Huurderij – Zoeterwoude – HBOL
 • Reactie door Rijnhart Wonen

2014

Secretarieel Jaarverslag 2014

 • Jaarverslag 2014
 • Notulen 12e ALV 22 april 2013

Adviezen aan Rijnhart Wonen

 • Advies huurbeleid – verhoging 2014
 • Reactie Rijnhart Wonen

2013

Secretarieel Jaarverslag 2013

 • Jaarverslag 2013
 • Notulen 11e ALV 6 mei 2012

Adviezen aan Rijnhart Wonen


2012

Secretarieel Jaarverslag

 • Jaarverslag 2012
  inclusief notulen van de 10e ALV 2011

Adviezen aan Rijnhart Wonen

 • Gezamenlijk advies Huurderij – HBOL betreffende huurverhoging 2012
 • Reactie Rijnhart Wonen op ons advies

2011

Secretarieel jaarverslag

 • Verslag van de 9e ALV 2011
 • Jaarverslag 2011

2010

 • Verslag van de 8e Algemene Ledenvergadering – 2010