Waarom lid worden van de HBOL?

De HBOL is de belangenorganisatie voor huurders van Rijnhart Wonen. Deze organisatie is opgericht in 2002. Doel van de organisatie is om huurders de gelegenheid te geven mee te denken en mee te praten over zaken waarbij hun belangen in het geding zijn. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als onderhoud, leef- en woonklimaat, invulling van het serviceabonnement.

Toen (voorheen) de AWL nog een vereniging was, konden de leden hun invloed uitoefenen via de ledenvergadering. Die mogelijkheid is er niet meer, een stichting kent immers geen leden. Dit betekent niet dat een verhuurder dan maar doen en laten kan wat hij wil. De overheid stelt eisen aan het overleg tussen huurder en verhuurder. We hebben nu de Overlegwet van 2009. Daarmee is ook de status van een belangenorganisatie als de HBOL vastgesteld.

De HBOL voert namens de huurders overleg met RhW. Om dat overleg zo goed en zinvol mogelijk te doen, hebben RhW en HBOL een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat waarover en met welk recht gesproken wordt. De contacten zijn dus beslist niet van vrijblijvende aard. Zo zijn er onderwerpen, die zonder instemming van de HBOL niet geregeld kunnen worden zoals, het wijzigen van een huurovereenkomst en het beleid t.a.v. zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV). Verder zijn er zaken waarover Rijnhart Wonen eerst met de HBOL moet overleggen. Dat betreft zaken als het huurprijzenbeleid, het onderhoud en verbetering van woningen. Elk kwartaal zitten Rijnhart Wonen en HBOL rond de tafel om over deze en andere onderwerpen te overleggen. Wanneer dat nodig is, is er ook tussentijds overleg.

Informatie

Om de leden te informeren streeft de HBOL ernaar om twee maal per jaar een nieuwsbrief te doen uitgaan, waarin actuele onderwerpen aan de orde komen, die voor de huurders van belang zijn. Denk maar aan de onrust over het nieuwe huurbeleid van de Overheid. Tevens houdt de HBOL minimaal een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering om verantwoording af te leggen. Zoals u nu ziet hebben wij ook een vernieuwde website waar u alle informatie kunt vinden. Wilt u iets specifieks weten, stuur ons een e-mail of bel even.

Uw stem en mening zijn onmisbaar!

Veel hangt echter af van het draagvlak dat de belangenorganisatie onder de huurders heeft. De HBOL weet zich graag gesteund door een zo groot mogelijk deel van de huurders. Zo alleen kan zij de representatieve functie richting verhuurder ten volle waarmaken en de huurdersbelangen op niveau behartigen. Sluit u daarom aan en wordt gratis lid van de HBOL.