Wooncode

Inclusief de voorschriften uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de huurovereenkomst(Rijnhart Wonen, voorheen AWL), spreken de bewoners met elkaar een wooncode af. Deze afspraken zullen moeten leiden tot een ongestoord woongenot en een leefbare woonomgeving.

Galerij en openbare ruimten

Om overlast te beperken en om hulpdiensten zoals politie, brandweer en g.g.d. niet te belemmeren worden de galerijen en openbare ruimten zoals hallen en entrees vrijgehouden van:

  • (brom/motor)fietsen, kinderspeelgoed, stepjes en dergelijke
  • bankjes, stoelen andere zitjes
  • plantenbakken
  • vuilniszakken
  • kinderwagens, buggy’s, winkelwagens en dergelijke

Daarnaast wordt er door de bewoners op toegezien dat er in de algemene ruimten niet door kinderen wordt gespeeld en dat zich er geen jongeren ophouden.

Huisafval

Vuilniszakken worden goed gesloten in de vuilcontainers geplaatst. Deze zakken worden niet (tijdelijk) buiten de woning of naast de containers geplaatst om (stank)overlast en het aantrekken van ongedierte te voorkomen. Overtreding van deze regel kan volgens de APV leiden tot een boete!

Speciaal afval

Voor oude kranten en karton gebruiken de bewoners de daartoe bestemde papierbakken.
Voor glaswerk worden de daartoe bestemde glasbakken gebruikt.
Chemisch afval wordt aangeboden aan de chemokar.

Grof vuil

Grof vuil bieden de bewoners aan op de Gemeentewerf of laten dit onder de gemeentelijke condities ophalen na een telefonische afspraak.
Dit geldt ook voor oude elektrische apparaten, zoals wasmachines, stofzuigers, koelkasten en dergelijke.
Afwijking van deze regels kan volgens de APV leiden tot een boete!

Etensresten/klein afval

De bewoners gooien geen etensresten of andere rommel over het balkon of galerij, zodat de benedenburen niet belast worden en het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen.
Het voeren van vogels wordt daarom, ook in de winter, ontraden.
Klein afval wordt in de vuilnisbakken gedeponeerd om zwerfvuil te voorkomen en de omgeving netjes te houden

Overlast

Volgens de huurvoorwaarden, de APV en deze Wooncode wordt er aan medebewoners geen overlast veroorzaakt. Met name wordt geluidsoverlast beperkt en nemen de bewoners geluidsbelemmerende maatregelen. Adviezen hiertoe zijn bij de verhuurder beschikbaar.

Schotelantennes

Mogen niet meer worden opgehangen buiten het balkon.

Vernielingen en beschadigingen

Zodra moedwillige vernieling of beschadiging wordt geconstateerd, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zal waar mogelijk verhaal op de veroorzaker(s) plaatsvinden!